Wie zijn wij?

Ons beroep

|

Belangrijkste cijfers en data

|

Knowhow

|

Technocentrum

|

Kwaliteitscharter

Het 'High Quality Numeric Conversion Standard'-kwaliteitscharter legt regels op inzake de kwaliteit van de service en de deontologie. Op die manier bereiken we een maximale klantentevredenheid en kunnen onze technici en medewerkers zo professioneel mogelijk te werk gaan.

Het charter stipuleert het volgende:
 • De technische procedures en de 'kwaliteits'-controles die uitgevoerd worden in het kader van elke prestatie voorgesteld aan de klant.
 • De gedragsregels opgevolgd door het personeel van Forever in het kader van hun relaties met klanten en leveranciers.

Onze technische procedures en 'kwaliteits'-controles

Forever verbindt er zich toe om de volgende regels na te leven:
 • Voor elke bestelling wordt een duidelijke ontvangstbon opgesteld met de elementen die verstuurd worden door de klant. Deze bon is nodig voor de goede uitvoering van de prestatie.
 • Voor elke prestatie wordt een opvolgingsfiche opgesteld die alle stappen vermeldt:

  - de aard van de prestatie of de interventie ,
  - de datum en het uur ervan,
  - de naam van de verantwoordelijke technicus,
  - een bevestiging van de goede kwaliteit (of niet) van de interventie,
  - een gemotiveerd commentaar over een eventueel obstakel.

 • Voor elke prestatie wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd van de klantenbestellingen.
 • Zeer regelmatig wordt het technisch platform volledig doorgelicht om zo de prestaties te verzekeren.
 • De technologische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, waardoor we mee evolueren met de 'meest recente' technologieën om de kwaliteit van onze klantenservice voortdurend te kunnen verbeteren.

Onze gedragsregels

Forever verbindt er zich toe om de volgende regels na te leven:
 • Advies verstrekken aan klanten en hen volledige en objectieve informatie bieden over:

  - de voordelen en de beperkingen van de aangeboden producten en prestaties, om de klanten de kans te bieden om goed geïnformeerd hun keuze te maken,
  - de toepasselijke reglementering en de evoluties op dat vlak, door er eveneens op toe te zien dat ze goed geïnformeerd zijn over de verplichtingen die hen opgelegd zijn.

 • Zich op duidelijke wijze tegenover de klanten engageren:

  - door offertes op te stellen die precies de aard van de aangeboden prestaties en de immobilisatieduur van de installaties beschrijven,
  - door dienstencontracten op te stellen die duidelijk zijn en alle nuttige indicaties voor een goed begrip
  bevatten over:

  - de verzekerde prestaties,
  - de termijnen,
  - de retourclausules in geval van klachten,
  - de financiële voorwaarden,
  - door de onthaalmodaliteiten aan de telefoon van de klantendienst te preciseren,

 • Professioneel optreden:

  - door zijn prestaties met de permanente zorg voor kwaliteit en veiligheid uit te voeren,
  - door de beroepsregels na te leven,
  - door te zorgen voor een snelle prestatie waarbij de termijnen worden nageleefd,
  - door zijn personeel op te leiden op technisch en veiligheidsvlak om te zorgen voor het beste competentieniveau.

 • Loyale en transparante relaties met de klanten onderhouden:

  - door de verbintenissen voorzien in het contract na te leven,
  - door te zorgen voor een open dialoog en door elke vraag te behandelen binnen een redelijke termijn,
  - door het technisch prestatiedossier up-to-date te houden.

Artikel(s) toegevoegd aan uw winkelmandje!
Verdergaan met winkelen Uw bestelling valideren
Wilt u bevestigen?
Annuleren Bevestigen

Ophaling op de plaats van uw keuze door

Druk vrachtbrief van UPS en de bestelbon af die u per e-mail hebt ontvangen.

Maak uw pakket met uw herinneringen en de bestelbon klaar...

Bel UPS op het nummer 0800-099-1300 om het tijdstip en de plaats voor de afhaling van uw pakket vast te leggen.
(€ 0,12/min + eventuele bijkomende kosten afhankelijk van de operator)

Kleef de afgedrukte UPS-vrachtbrief op uw pakket.